بخش 3 ( زنان و زایمان )

بخش جراحی زنان وزایمان بیمارستان شفا


این بخش در طبقه سوم واقع شده دارای ۷ اتاق شامل اتاقهای عمومی و خصوصی می باشد.
مجهز به تلویزیون و...وwi fiمی باشد.
و اتاق تریاژو اورژانس مامائی ( با تجهیزات کامل ) .