اورژانس بیمارستان شفا

اورژانس بیمارستان شفا بصورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات به بیماران محترم می باشد و در صورت نیاز به پزشک متخصص پزشک شیفت شب حاضر در بیمارستان مراجعه خوهد نمود

ساعات کاری بیمارستان شفا

بیمارستان بصورت 24 ساعته دایر می باشد و در صورتی که با بخش خاصی میخواهید در ارتباط باشید تماس حاصل فرمایید

 • بساعت ملاقات بخش های عمومی
  14 الی 16 هر روز
 • CCU
  14 الی 15 هر روز
 • اتاق خصوصی
  14 الی 16 هر روز

رزرو آنلاین

شما همراهان گرامی میتوانید با استفاده از این بخش رزرو خود را انجام داده و در وقت مقرر به بیمارستان برای ارائه خدمات حضور بهم رسانید

خدمات بیمارستان شفا

چشم انداز بیمارستان شفا

توضیحات مختصر در مورد عنوان مطرح شده و در صورتیکه کلیک شد فایل یا مطلب مربوطه مورد مشاهده خواهد شد

نقاط قوت بیمارستان شفا

توضیحات مختصر در مورد عنوان مطرح شده و در صورتیکه کلیک شد فایل یا مطلب مربوطه مورد مشاهده خواهد شد

سیاستهای اصلی بیمارستان

توضیحات مختصر در مورد عنوان مطرح شده و در صورتیکه کلیک شد فایل یا مطلب مربوطه مورد مشاهده خواهد شد

عملهای بیمارستان شفا

توضیحات مختصر در مورد عنوان مطرح شده و در صورتیکه کلیک شد فایل یا مطلب مربوطه مورد مشاهده خواهد شد

نرخ خدمات در بیمارستان شفا

توضیحات مختصر در مورد عنوان مطرح شده و در صورتیکه کلیک شد فایل یا مطلب مربوطه مورد مشاهده خواهد شد

تعدادتخت بخشها

توضیحات مختصر در مورد عنوان مطرح شده و در صورتیکه کلیک شد فایل یا مطلب مربوطه مورد مشاهده خواهد شد

چرا بیمارستان شفا

img
img
img

اهداف کلان بیمارستان

توضیحات مختصر در مورد ارزش ها تا وقتی مراجعه کننده کلیک کرد به بخش مربوطه و توضیحات مربوطه هدایت شود

اهداف استراتژیک بیمارستان شفا

توضیحات مختصر در مورد ارزش ها تا وقتی مراجعه کننده کلیک کرد به بخش مربوطه و توضیحات مربوطه هدایت شود

ارزش های بیمارستان

توضیحات مختصر در مورد ارزش ها تا وقتی مراجعه کننده کلیک کرد به بخش مربوطه و توضیحات مربوطه هدایت شود

200
دکتر
300
تعداد اتاق
350
گواهینامه و افتخارات
450
تولد نوزاد

از زبان همراهان

 • img

  کسب رضایت و جلب خشنودی مشتریان، یکی از اصلی ترین ارکان فعالیت‌های پردانو محسوب می‌شود. بر اساس همین دیدگاه، پردانو توانسته است با ارائه خدمات کارساز به پذیرندگان، رضایت آنان را جلب کند. آگاهی از نظرات برخی از پذیرندگان سامانه پردانو درباره تجربه همکاری با این شرکت می‌تواند، دید روشن‌تری را از کیفیت و شیوهٔ ارایهٔ خدمات ما نمایان سازد.

 • img

  کسب رضایت و جلب خشنودی مشتریان، یکی از اصلی ترین ارکان فعالیت‌های پردانو محسوب می‌شود. بر اساس همین دیدگاه، پردانو توانسته است با ارائه خدمات کارساز به پذیرندگان، رضایت آنان را جلب کند. آگاهی از نظرات برخی از پذیرندگان سامانه پردانو درباره تجربه همکاری با این شرکت می‌تواند، دید روشن‌تری را از کیفیت و شیوهٔ ارایهٔ خدمات ما نمایان سازد.

 • img

  کسب رضایت و جلب خشنودی مشتریان، یکی از اصلی ترین ارکان فعالیت‌های پردانو محسوب می‌شود. بر اساس همین دیدگاه، پردانو توانسته است با ارائه خدمات کارساز به پذیرندگان، رضایت آنان را جلب کند. آگاهی از نظرات برخی از پذیرندگان سامانه پردانو درباره تجربه همکاری با این شرکت می‌تواند، دید روشن‌تری را از کیفیت و شیوهٔ ارایهٔ خدمات ما نمایان سازد.

رخداد های اخیر

img

عنوان خبر

توضیحات مختصر در باره خبر تا در صورت کلیک به مشروح خبر منتقل شود

img

عنوان خبر

توضیحات مختصر در باره خبر تا در صورت کلیک به مشروح خبر منتقل شود

img

عنوان خبر

توضیحات مختصر در باره خبر تا در صورت کلیک به مشروح خبر منتقل شود