زنان و زایمان

جراحی مغزواعصاب

ارولوژی

متخصص داخلی

متخصص گوش حلق بینی

جراحی عمومی

متخصص كودكان وفوق تخصص نوزادان

کودکان

بیهوشي

عفونی

متخصص قلب وعروق

ارتوپدی

پزشک عمومي

جراحي عمومي و فوق تخصص توراكس

بیهوشی- فلوشیپ درد

چشم

داروسازی

روانپزشکی

آسیب شناسی

بیماریهای عفونی

ارولوژی و فلوشیپ اوروانکولوژی

پزشکی قانوی

جراحی مغزواعصاب

توراکس

رادیولوژی

فیزیوتراپیست

فلوشیپ انکلوژی زنان

پزشکی

پزشک

توراکس