اسامی پزشکان

مطالب علمی

عفونی

زنان و زایمان

جراحی مغزواعصاب

متخصص داخلی

جراحی عمومی

ارولوژی

بیهوشي

متخصص كودكان وفوق تخصص نوزادان

کودکان

متخصص گوش حلق بینی

پزشک عمومي

جراحي عمومي و فوق تخصص توراكس

فلوشیپ انکلوژی زنان

متخصص قلب وعروق

ارتوپدی

داروسازی

بیهوشی- فلوشیپ درد

چشم

بیماریهای عفونی

روانپزشکی

آسیب شناسی

ارولوژی و فلوشیپ اوروانکولوژی

جراحی مغزواعصاب

پزشکی قانوی

توراکس

رادیولوژی

فیزیوتراپیست

پزشکی

پزشک

توراکس

کادر عمومی بیمارستان