Mockup Image

در این مرکز مشاوره تغذیه همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 13:30 دایر می باشد

اسهال و یبوست و هموروئید
التهابی روده
پرکاری تیروئید
پمفلت ديابت
کبد چرب
کم کاری تیروئید